אבחון מאפייני הלמידה של התלמיד

Learning Diagnosis
קביעת מצב ההשגים של התלמיד על פי ניתוח קשיי הלמידה שלו, והצעת תכנית עבודה הבנויה על תוצאות ניתוח הקשיים.

Hui-Chun Chua, Gwo-Jen Hwanga, & Yueh-Min Huang (2010). An enhanced learning diagnosis model based on concept–effect relationships with multiple knowledge levels. Innovations in Education and Teaching International, 47(1), 53–67