אווטאר

Avatar
דמות אלקטרונית המייצגת משתמש מחשב ומופעלת על ידיו במשחקי מחשב, בסביבות למידה וירטואליות תלת-ממדיות.

השימוש באווטאר משמש ללמידה בסביבות למידה בהן הסטודנטים מיוצגים על ידי אווטארים, שבאמצעותם הם נפגשים, מתקשרים ומשתפים פעולה. המשתתפים יכולים לבחור אווטארים מוכנים במגוון צורות ודמויות, או ליצור דמויות מותאמות-אישית. ברבות מהסביבות הללו ניתן לשנות את הייצוג הווירטואלי בהתאם לאפשרויות ולכללי התוכנה שבבסיסן.