אוריינות טכנולוגית

Technological Literacy
"אוריינות דיגיטלית" כוללת מיומנויות, ידע ותהליכי חשיבה המיועדים ליצירת תקשורת, ללמידה ולעבודה במרחב הדיגיטלי.

ל"אוריינות דיגיטלית" חמישה ממדים: פעולה, משמעות, תקשורת, חשיבה וזהות. חמשת הממדים מתווכים באמצעות כלים דיגיטליים שהתווספו לכלים התרבותיים-חברתיים שהיו בעבר.

אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית. משרד החינוך. אוחזר ב-27 בפברואר 2021