אוריינות מידע

Information Literacy
מכלול כישורים אצל אדם המסוגל לזהות באילו נסיבות נדרש מידע, ויודע כיצד לאתר את המידע הדרוש, להעריך אותו ולהשתמש בו בצורה מושכלת. אורייני מידע הם אנשים שלמדו כיצד ללמוד.

אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית. משרד החינוך. אוחזר ב-27 בפברואר 2021