אחריות ובחירה

Responsibility and Choice
החלטה מתוך מחשבה מודעת לנקוט באחת מתוך כמה אפשרויות. ניהול עצמי של למידה ופעילויות תוך מתן דין וחשבון עצמיים על התהליך ותוצאותיו.

חשוב להעניק לתלמידים הזדמנויות לקבל החלטות ולהיות אחראים לפעילויות שונות בכיתה. לשם כך, חשוב ליצור סביבה כיתתית דמוקרטית שהנורמות בה נקבעות בשיתוף התלמידים. אפשר לפתח את תחושת האחריות של התלמידים באמצעות התכנים הנלמדים ואופן הוראתם, וגם באמצעות שיעורים שמעבירים התלמידים עצמם, השתתפות בפעילות קהילתית, התנדבות וכדומה. האחריות והבחירה יכולים להעצים את תחושת השייכות בהקשר חינוכי הכוללת בין השאר, רגשות של קבלה, הערכה, להרגיש חלק מקבוצה לקבל עידוד מאחרים (מורים ותלמידים) בכיתה ולהרגיש חלק משמעותי מחיי הכיתה והפעילות המתרחשת בה. מומלץ לשתף את התלמידים בהגדרת כללי ההתנהגות בשיעורים המקוונים.

הגדרת הכותבת. אוטונומיה ובחירה: כלי מכוון בחירה (2014). משרד החינוך. אוחזר ב-14.7.2021 מ-https://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/talkitB.pdf