אמונות המורים ביחס לטכנולוגיה

PCK Model (Gess-Newsome, 2015)
תפיסות המורים, הכוללות את תפיסת היכולת האישית לעשות שימוש מיטבי בכלי תקשוב בהוראה, תפיסות פדגוגיות כלליות ותפיסת החשיבות של שימוש מקיף ומעמיק בטכנולוגיה בהוראה

אמונות המורים מהוות פילטרים או מגברים להטמעה של שינוי פדגוגי. בתוך אמונות המורים, האמונה במסוגלות העצמית שלמnורים להשתמש בטכנולוגיה משפיעה על מידת ההשקעה שלהם בהטמעת הטכנולוגיה בהוראה והעקביות שלהם בדרך להתגבר על קשיים ובעיות הנובעות מן השימוש בטכנולוגיה בהוראה מקוונת. לפיכך, חיוני לכלול התייחסות מפורשת לאמונות המורים בתהליך ההכשרה. היחס בין האמונות הפדגוגיות של המורים לבין השימוש בטכנולוגיה הוא דו-כיווני:

  • אמונות יסוד לגבי תהליכי הוראה-למידה עשויות לכלול התנגדות מובנית לשינויים כתוצאה משנים רבות של התנסויות בהוראה מסורתית.
  • התנסויות חיוביות בפדגוגיות חדשניות, צפייה ממוקדת בעמיתים המשלבים בהצלחה טכנולוגיה בהוראה ועידוד מצד מובילי תכנית ההכשרה עשויים להוביל להכרה בפוטנציאל של הוראה מקוונת ולשנות תפיסות ואמונות לגבי שילובה של טכנולוגיה בהוראה. המורים שיטמיעו את השינוי יוכלו להוביל את מערכת החינוך בעידן של תמורות.

התנסויות מומלצות:

  1. זימון של מבחר התנסויות של המורים כלומדים בחוויית למידה מקוונת מיטבית על מנת לבסס אוסף שיטות עבודה שיהוו בסיס לעמדות חיוביות כלפי שימוש בטכנולוגיה בהוראה.
  2. יצירת מרחב שיח מורים-לומדים המאפשר העלאת מגוון עמדות, דעות ,תפיסות ואמונות לגבי הוראה מקוונת – וליבונם.
  3. יצירה של מסגרת מובנית בתהליך ההכשרה שבו מורים יציגו התנסויות מוצלחות שלהם בשילוב טכנולוגיה בהוראה – כמודל למורים האחרים.

אבידב-אונגר, א. ועמיר ע. (2018). מה מעכב את שילוב הטכנולוגיה בהוראה? המחסום הדיסציפלינרי: המקרה של הוראת שפת אם (L1). אוחזר ב-14.7.2021 מ-https://www.openu.ac.il/innovation/chais2018/e2_3.pdf