אמפתיה

Empathy
אמפתיה היא מצב פסיכולוגי רגשי-שכלי בו אדם מבין את מצבו הנפשי של הזולת.

אמפתיה לקשיים של עמיתים ומורים תסייע לתלמידים להתמודד עם קשיים שעולים בעקבות הריחוק והניכור שהטכנולוגיה עלולה לייצר, והתסכול שנובע ממחסור בזמינות של אמצעי קצה ו/או בתמיכה טכנית בבית.