בטחון עצמי

Self-confidence
בטחון עצמי הוא ההבנה שיש לאדם לגבי עצמו, לפיה הוא סומך על השיפוט ועל היכולות שלו וחש עצמו "בעל ערך," ללא קשר להיותו "לא מושלם" ובאופן בלתי תלוי להערכה שיש לאחרים כלפיו.

Mind Tools. Retrieved on February 28, 2021