בעלי עניין

Stakeholders
בעלי העניין בהוראה ולמידה מקוונות "בעלי עניין" הם הא.נשים הנוטלים חלק בקהילת הלומדים או קשורים לקהילה זו: צוותי הוראה, תלמידים, והורי התלמידים ומורי מורים.