גיוון בלמידה

Diversity in Learning
לבני אדם סגנונות למידה שונים המתייחסים לחמישה אלמנטים של הלמידה: מאפייני הסביבה, הרגשנות של אדם, העדפות חברתיות, מאפיינים פיזיולוגיים ונטיות אישיות לעיבוד חומר.

Dunn and Dunn (1978), as cited in Honigsfeld, A. & Schiering, M. (2004). Diverse approaches to the Diversity of Learning Styles in teacher education. Educational Psychology, 24(4), 487-507.