גישה מתכללת להכשרת מורים

Integrative Approach to Teacher Trainig
המטרה של "הגישה המתכללת" היא לטפח את היכולת של הפרט לנהל אינטראקציה עם הסביבה ועם עצמו באמצעות מערכות סמלים שונות. הפעילות על פי הגישה המתכללת תבנה סביב מטרה ברורה ומתבססת על יחידות עשייה משמעותיות, בהן מעורבים תפקודי תודעה שונים. ההתנסות תהיה בפרוייקט ארוך טווח כדי לאפשר העמקה, ורצף הפעילות ינבע מההגיון הפנימי של הפעילות עצמה.

על תהליך ההכשרה לכלול פיתוח מודעות וכלים להתמודדות עם היבטים קוגניטיביים, חברתיים, רגשיים וזהותיים, אשר יסייעו לבנות הוראה שמשלבת את הניסיון האישי של הלומד, יחסי גומלין בין אישיים, דרכי התייחסות של הסביבה אליו ועליו, הזדמנויות ללקיחת אחריות ובעלות על תכנים. התנסויות מומלצות:

  1. מפגש עם ידע תאורטי, מחקרי ויישומי בנושאים למידה רגשית חברתית וזהות עצמית בהקשר של הוראה מקוונת.
  2. תשומת לב לגישות פדגוגיות המאפשרות למידה חברתית רגשית והבניית זהות אישית.
  3. התנסויות שמשקפות את היתרונות של הסביבה המקוונות ללמידה עצמאית וחברתית לשם פיתוח לומד אוטונומי .
  4. שיח סביב נושאים, הקשורים למחויבות המורה לפיתוח כל תלמיד מבחינה רגשית חברתי וזהותית.
  5. התנסויות המלוות בשיקוף להעלאת התובנה שההוראה מקוונת מביאה עימה הזדמנויות לתת מענה
    לצרכים חברתיים רגשיים והבניית זהות עצמית.

הגיל הרך: האתר להורים ולאנשי מקצוע בגיל הרך של ד"ר עדה בקר וליזי דוידי. אוחזר ב-14.7.2021 מ- http://www.gilrach.co.il/?p=553