גישת ההוראה האחידה לכלל הלומדים

One-Size-Fits-All
גישה על פיה הלמידה מתרחשת באמצעות הוראה הכוללת בעיקר מסירת תוכן בדרך אחידה לכלל התלמידים, בדדרכך כלל באמצעות הוראה פרונטלית.

גישת ההוראה האחידה לכלל הלומדים אינה נותנת מענה לשונות בין תלמידים; לא ניתן להביא את כל התלמידים אל סוף המסלול באותה הדרך. מהפכת המידע מזמנת אפשרויות לשינוי בדרכי ההכשרה להוראה, באופן שיאפשר להעמיד את התלמיד במרכז ויתאים לו את תכני הלמידה, הכישורים והמסלולים האישיים.

Jones, E. (2017). One size fits all? Multiple intelligences and legal education. The Law Teacher, 51(1).