גמישות בלמידה או למידה גמישה

Learning Flexibility or Flexible Learning
למידה גמישה היא שיטת הוראה בה לתלמיד יש חופש ביחס לאיך, מה ומתי ללמוד. סביבת למידה גמישה מתייחסות לדרכי בהן משומש מרחב הלמידה הפיזי, התלמידים מקובצים לקבוצות לשם למידה ובה מושקע הזמן בלמידה.

Top Hat. Retrieved on February 28, 2021