גמישות מחשבתית

Thinking Flexibility
הנכונות לשינוי ודינמיות בחשיבה.

בסביבה מקוונת נדרשת גמישות מחשבתית, הנכונות להתאים את הלמידה לשינויים בסביבת הלימודים, כגון ניווט בסביבה לא-לינארית (מסתעפת) המשתנה בתדירות גבוהה.