דמות הבוגר/ת OECD 2030 ומשרד החינוך

OECD 2030
מהלך מדיניות המבוצע שמטרתו לעצב את דמות הבוגרת והבוגר ולהבטיח את מוכנותם לעולם המשתנה.

תהליכי למידה והוראה מרחוק צריכים להתחולל מתוך מודעות ומכוונות לטיפוח בוגרות ובוגרים בעולם משתנה. טיפוח בוגרות ובוגרים ברוח דמות הבוגר/ת המשורטטת במסמכי ה- OECD 2030 ומבוססת על: מעורבות, מיומנויות תקשורת ושיתוף, ניהול עצמי בלמידה והכוונה עצמית המקדמים סקרנות ולמידה לאורך החיים, קבלה והתייחסות לשונות, שייכות ומחויבות לקהילה, ערנות ומודעות, מעורבות וקידום קיימות.

מסמך מיומנויות דמות הבוגר 2020 תש"ף. משרד החינוך. אוחזר ב-26 בפברואר, 2021