דרישות וציפיות אקדמיות

Academic press and Expectations
הצבת תפיסה בקרב התלמידים בדבר חשיבות הלימודים וההשקעה בהם, וכן אמונה שאם התלמידים יעבדו קשה הם אכן יצליחו

על המורים לפתח אצל תלמידיהם תפיסה בדבר חשיבות הלימודים וההשקעה בהם, וכן אמונה שאם יעבדו קשה יצליחו. תלמידים צריכים להרגיש שהמורה מאמין בהם, ובד בבד להבין שהם האחראים להצלחתם.

מסמך SEL