הגדרה מחודשת

Redefinition
הטכנולוגיה ברמה זו מאפשרת יצירה של מטלות חדשות, שבעבר לא יכלו להתבצע.