הוראה ולמידה א-סינכרונית

A-synchronic Teaching and Learning
הוראה/למידה שמתרחשת באופן מקוון כאשר המורה ולומדים נמצאים במקומות שונים והלמידה נערכת בזמנים שונים, לפי הנוחות. התקשורת בין הלומדים מתקיימת באמצעות סביבת למידה מקוונת הנגישה לכל המשתתפים כגון: מערכת לניהול הלמידה (LMS), רשת חברתית, או קבוצת דיון.