הוראה מבוססת נתונים

Data-Based Teaching
הוראה מבוססת על נתונים וניתוחם כחלק מתהליך ההוראה והלמידה, וכמפתח תהליכי הערכה פנימיים של המורה והתלמיד.