הוראה ממוקדת תחום דעת

Content-Area Focused Teaching
הוראה המונחית על ידי עקרונות ייחודיים לחומר הנלמד.

התנסויות מומלצות:

  1. מפגש עם כלים חדשים בהקשר של דרכי פעולה מוכרות. והתקדמות על הרצף אל פיתוח דרכי פעולה
    חדשות בכלים חדשים.
  2. מפגש עם התפקידים השונים של כלים טכנולוגיים בהוראה ולמידה לפי מודל סאמר.
  3. הכשרה בדגם של חשיפה כלומדים לכלים ודרכי פעולה ליישום.
  4. התנסויות מרובות ככל האפשר ביישום תהליכי הוראה ולמידה בשילוב של כלים טכנולוגיים.
  5. מפגש עם מרחבים המזמנים היכרות וחשיפה לכלים ודרכי הוראה.
  6. מפגש עם מרחבים וקטלוגים של כלים דיגיטליים רלוונטיים לתחומי הדעת השונים.