הוראה מקוונת, למידה מקוונת

Online Learning
סוג של למידה אלקטרונית, אשר עושה שימוש ברשת האינטרנט.

הלמידה המקוונת היא אחת האפשרויות ליישום של למידה משולבת מחשב והיא יכולה להתבצע גם באמצעות כל מכשיר אלקטרוני אחר המאפשר גישה לאינטרנט. כגון: מחשב, טאבלט וטלפון חכם. בלמידה מסוג זה, בכל פעם שהמורה/התלמידים מתחברים לאינטרנט, עשויה להתרחש הוראה /למידה מקוונת בין אם המורה והתלמידים נמצאים באותו המקום ובין אם לא ובין אם הם נמצאים באותו הזמן. למידה או הוראה מקוונת דורשת נגישות למכשירי קצה וחיבור לאינטרנט, מרחב למידה ביתי שקט, שאינו זמין לכל אחד/ת, כישורי למידה עצמאית, תמיכה הורית. למידה מקוונת מאפשרת ללומד אוטונומיה.

חסמים בהן נתקלות קבוצות מחולשות בכל הקשור להישגים אקדמיים ונגישות להשכלה משתכפלים גם כאשר הלמידה נעשית בפלטפורמות מקוונת. היכולת לעשות שימוש מקדם בטכנולוגיות דיגיטליות, לרבות הוראה מקוונת, קשורה גם לאוריינות שפתית ואוריינות דיגיטלית. למאפייניה הייחודיים של הלמידה המקוונת (ובכללם, חסך באינטראקציות חברתיות, מיעוט רמזים חברתיים, למידה והוראה מול מצלמה, אתגרים טכנולוגיים) ישנן השלכות במגוון תחומים.