הטמעה מערכתית

Incorporation into the System
הכנסת דבר מה (למשל, תכנית, מושג, שיח וטכנולוגיה) למערכת או ארגון עד להפכיתו לדברב שגרתי אותה מערכת או ארגון.