המורה כאוריין דיגיטלי

Teacher as Digital Learner
המורה כאוריין דיגיטלי - המורה כמפתח מיומנויות אוריינות דיגיטלית בקרב הלומדים במקביל להשגת המטרות בתחום הדעת. למשל: ידע, פיתוח מיומנויות.