המורה כמומחה

Teacher as Expert
המורה הטוב הוא מקצוען בעל ידע מומחה (professional) בלמידה, היודע כיצד להשתמש בידע זה לקידום יכולות הלמידה של התלמיד בתחום הדעת אותו הוא מלמד.

טובין, ד. (2010). המורה כמומחה. מעוף ומעשה, 13, 45-70. אוחזר ב-28 בפברואר, 2021