המורה כמנחה

Teacher as Facilitator
שימוש בחומרים דיגיטליים בהתאם לצרכים הספציפיים של תלמידיו ומטרות הלמידה שלהם