המורה כמעצב

Teacher as Designer
תפקיד המורה מתמקד גם בעיצוב מחדש של חומרי הלמידה למדיה דיגיטליים במקטעים קוהרנטיים קטנים