המורה כשותף

Teacher as cooperator
המורה לומד יחד עם התלמידים.

לשם תהליכי למידה/הוראה מקוונת מיטבית מומלץ לבסס את תפקיד המורה כשותף בכל המהלכים הקשורים בהוראה למידה וההערכה יחד עם תלמידיו ועמיתיו, כחלק מקהילה לומדת, תוך שמירת תפקידו של המורה בניהול התהליכים.