העברת הידע

Transfer of Knowledgge
העברת ידע מתחום אחד לתחום אחר ושימוש בידע ובמיומנויות בהקשרים נוספים.