העקומה של רוג'רס, 1983

Roger's Curve (1983)
עקומה המראה את אחוזי המורים הנמצאים על שלבים שונים של רצף ההתפתחות באימוץ טכנולוגית חדשנית

מסמך למידה מקוונת – הכשרת מורים (2020). משרד החינוך.