הערכה כלמידה

Asessment as Learning
הערכה כלמידה היא שימוש בהערכה עצמית שוטפת על ידי התלמידים במטרה לפקח על הלמידה שלהם, לשיקוף הלמידה ולהפקת הבנה מעמיקה של התכנים הנלמדים.

בתהליך הערכה לשם למידה אוספים ראיות על הלמידה באמצעות מגוון כלים ומפרשים אותן פירוש אינטגרטיבי. מפירוש זה מסיקים היכן מצוי הלומד בדרך להשגת יעדי ההוראה, ונוקטים את הצעדים המתאימים ביותר עבורו להתקדם להשגתם. הערכה כזאת יכולה להתבצע בשלבים שונים לאורך תהליך ההוראה־למידה.

בירנבוים, מ. אבני ראשה. אוחזר ב-26 בפברואר, 2021