הערכה לשם למידה

Assessment for Learning
תהליך של חיפוש ופרשנות של ראיות לשימוש הלומדים ומוריהם, לצורך החלטה לגבי כיוון ההתקדמות והדרך הטובה ביותר לעשות זאת, כדי לקדמם במטרה להגיע ליעד שנקבע.

מקורות רבים הביאו יחד את המושגים הערכה לשם למידה והערכה מעצבת