הערכה לשם למידה

Assessment for Learning
תהליך של חיפוש ופרשנות של ראיות לשימוש הלומדים ומוריהם, לצורך החלטה לאן עליהם להתקדם ומהי הדרך הטובה ביותר כדי לקדמם במטרה להגיע ליעד שנקבע.

מקורות רבים הביאו יחד את המושגים הערכה לשם למידה והערכה מעצבת