הערכה מנקודות מבט שונות

Evaluation from DIfferent Perspecives
שילוב בין הערכת מורה, הערכת עמיתים והערכה עצמית.