הערכה מסורתית

Traditional Assessment
משוב יעיל הנו ספציפי, ממוקד בשגיאות או בטעויות במטרה לסגור את הפער בין המצב המצוי לרצוי בהיבט הישגים ויעדים של הלומדים.