הערכה עצמית

Self-Evaluation
שיפוט שהאדם עושה על עבדתו, באופן מתמשך.

תרומה להגברת מעורבות הלומדים ולעצמאות בלמידה

Yan, Z., Brubacher, S., Boud, D., & Powell, M. (2020). Psychometric properties of the Self‐assessment Practice Scale for professional training contexts: evidence from confirmatory factor analysis and Rasch analysis. International Journal of Training and Development, 22(4).