הערכה שזורה

Embedded Assessment
כוללת קריטריונים ברורים, המנחים את הלומד בתהליך בניית התוצר, (Scaffolding) מאפשרים לו לבצע הערכה עצמית, ולקבל משוב מעצב מתאים בשלבים שונים של הלמידה. זאת כאשר המשוב יכול להינתן על ידי המורה או על ידי עמיתים.

מעוצבת כמעגל המתחיל בהצבת יעדים ברי השגה בשיתוף עם הלומד, עובר דרך משוב לאחור ומשוב מקדם, לאחר הלמידה בדיקה האם היעדים הושגו והצבת יעדים חדשים בהתאם לכך. זהו תהליך הערכה המתקיים כחלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה.