הערכה

Evaluation
תהליך שיטתי של איסוף מידע על מושא ההערכה אחריו מתבצע ניתוח המידע ושימוש בממצאים המתקבלים מסייע במערכת החינוך לשם שינוי ושיפור תהליך הלמידה וההוראה. הערכה כוללת את המגוון המלא של שיטות ודרכים לקבלת מידע אודות הלמידה של התלמיד, ואת השיפוט הערכי לגבי התקדמותו בלימודים. הערכה מתייחסת לטיב הביצוע של הפרט (בירנבוים 1997).

איסוף המידע יכול להתבצע במצבים שונים, כגון: למידה, הוראה, תוכנית או פרויקט, חומרי ועזרי לימוד, ארגונים ומערכות, מדיניות וכדומה. שני המונחים המקובלים להערכה: Evaluation ו- Assessment מתייחסים למטרות שונות של הערכה. Evaluation מתייחס לאיכות ורמת הביצועים לצורך קבלת החלטות ו- assessment מתייחס לקבלת משוב על ידע, מיומנויות ועמדות. בהקשר להישגי תלמידי מקובלים המונחים: העררכה לשם למידה (הערכה מעצבת- formative) והערכה של הלמידה (הערכה מסכמת summative).

גנר-גרשגורן, א. מדידה ו/או הערכה הוגנות בהערכה ודוגמא. אוחזר ב-27 בפברואר

גנר-גרשגורן, א. מדידה ו/או הערכה הוגנות בהערכה ודוגמא. אוחזר ב-27 בפברואר

הערכה ומשוב. פורטל עובדי הוראה