השפה של המורה

Teacher Language
שפת המורה היא מה שהמורה אומר/ת לתלמיד/ה והדרך בה הוא/היא אומר/ת זאת.

על המורים לשבח תלמידים על עבודה ועל מאמץ, לעודד אותם, לציין מה עשו, ולומר להם מה עליהם לעשות כדי להשתפר. על המורים להשתמש בשפה המעודדת את התלמידים לשלוט בהתנהגותם ולווסת אותה, וחשוב שלא יאמרו להם רק כיצד להתנהג.

Driscoll, L. (2021). What We Say Matters. Improving Teacher Language as Part of SEL Implementation. Social Emotional Workshop. Retrieved on March 1, 2021 .