השקעה של משקי הבית בחינוך

Family Unit Investment in Education
ההוצאה של משקי הבית בחינוך

מרחיקה אותנו מיעד של שוויון הזדמנויות בחינוך. השקעה רגרסיבית (ככל שהרקע של משק הבית גבוה יותר כך ההשקעה לתלמיד גבוהה יותר ולהיפך.