התאמה על פי צרכי הלומדים

Student-needs adjustment
התאמת תהליך הלמידה ופעולות הלימדה בו לצרכי הלומד על פי סגנונות הלמידה שלו ומצבו באישי, משפחתי, חברתי וקונטקסטואלי רחב יותר.