התייחסות אקולוגית

Ecological Approach
התייחסות הלוקחת החשבון את יחסי הגומלין בין בעלי העניין (תלמידים, הורים, מורים, חוקרים, קובעי מדיניות, מנהלים) השונים ואת יחסי הגומלין בין בעלי העניין לסביבתם (בית, שכונה, בית ספר, עיר, מדינה, מצב עולמי).

ויקיפדיה. אקולוגיה.