התנהלות חברתית

Social Management
היכולת ליצור מערכות יחסים חיוביות ומתגמלות במגוון רחב של הקשרים, לשמר אותן ולפעול בשיתוף פעולה.