התפתחות מומחיות

Expertise Development
התקדמות ממצב טירון למצב מומחה

לימוד ההוראה המקוונת עשוי להעמיד, מורים "מנוסים" ו"מומחים" בסיטואציית למידה חדשה כ-טירונים." מן הצד השני, מורים חדשים יכולים למצוא את עצמם בסיטואציה של מומחים במובנים מסוימים, בהיותם "מיומנים יותר" בשימוש בדרכי הוראה נתמכות טכנולוגיה ובחשיבה חינוכית מכוונת ללמידה מקוונת. התפתחות מומחיות הינה תלוית מצב, הקשר, וסוג הפער בין חשיבה לביצוע. הדבר מצריך לתכנן את תהליך ההתפתחות המקצועית ודרכי תמיכה בכל שלב בהתייחסות למורכבות שתוארה.