ויסות עצמי או הכוונה עצמית

Self regulation
ויסות עצמי הוא מצב בו התלמיד מציב מטרות ללמידה שלו תוך שהוא מבקר על הקוגניציה, וטיבציה והתנהגות שלו, מווסת אותן ושולט בהן, כאשר מטרותיו של התלמיד וכן דפוסים סביבתיים מכוונות ותוחמות את התלמיד.

למידה על פי ויסות עצמי היא תהליך פעיל וקונסטרוקטיבי בו האינראקציה בין שלושת המרכיבים המהותיים – קוגניציה, מוטיבציה ומטה-קוגניציה – עובדים ביחד בשרות הלמידה.

Schuster, C., Stebner, F., Leutner, D. & Wirth, J. (2020). Transfer of metacognitive skills in self-regulated learning: an experimental training study. Metacognition and Learning, 15(3), 455-477.