זכויות יוצרים

Copyright
ההגנה שניתנת ליוצר או לבעלים של יצירה מפני שימוש בלתי מורשה ביצירה שהיא קניין רוחני שלו.

הגנה זו מעוגנת בחוק (זכויות יוצרים התשס"ז), הקובע כי בעל הזכויות רשאי לאשר או לשלול שימוש ביצירה ורשאי לדרוש תמורה כספית על השימוש ביצירה. זכות היוצרים ניתנת להורשה, אך החוק מגביל את הכלת הזכות, כך שלאחר זמן הקבוע בחוק היצירה הופכת ל'נחלת הכלל' ומותר לכלל לעשות בה שימוש. לצד זכות הייצרים קיימת גם 'הזכו המוסרית' והיא זכותו של היוצר לקבל הכרה על יצירתו. זכות זו אינה ניתנת להעבר ואינה פגה לעולם. הסימון CC מקובל לציון יצירה המוגנת בזכויות יוצרים, אך יש לדעת כי גם כאשר סימון זה אינו מופיע לצד היצירה, חל על היצירה חוק זכויות יוצרים.

זכויות יוצרים. ויקיפדיה.