חוק ארוחה חמה לתלמיד מ-2005

Warm Meal for STudents Act (2005)
חוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס"ה-2005 קובע הסדר של מתן ארוחה חמה יומית לתלמידי גן חובה ובתי ספר יסודיים במוסדות חינוך בהם הונהג יום לימודים ארוך.

כל זכות. אוחזר ב-26 בפברואר, 2021