חשיבה אלגוריטמית

Algorithmic Thinking
יכולת הפשטה; ניתוח; הגדרת פעולות למימוש משימה. פיתוח מיומנויות של פתרון בעיות וחשיבה אנליטית.