חשיבה אלגוריתמית

Algorithmic thinking
יכולת הפשטה; ניתוח; הגדרת פעולות למימוש משימה. פיתוח מיומנויות של פתרון בעיות וחשיבה אנליטית.