חשיבה ביקורתית

Critical Thinking
חשיבה ביקורתית היא "הערכת דיוקם של היגדים".

חוקרי חשיבה מגדירים חשיבה ביקורתית באופן מעמיק יותר. למשל, רוברט אניס (1987) מגדיר חשיבה ביקורתית כפעילות רפלקטיבית שקולה ומעשית המתרכזת בהחלטה למה להאמין ומה לעשות. בהגדרה זו של חשיבה ביקורתית נכללות גם פעולות יצירתיות כגון ניסוח רעיונות, דרכים חלופיות לראות בעיה, שאילת שאלות, הצעת פתרונות אפשריים ותכניות מחקר. לפי אניס, חשיבה היא שקולה וביקורתית כאשר החושב שואף לנתח את טיעוניו בקפדנות, לחפש ראיות תקפות ולהגיע למסקנות מבוססות. מטרתה של הוראת החשיבה הביקורתית היא לפתח אנשים הוגנים, אובייקטיביים ומחויבים לבהירות ולדיוק.

מהי חשיבה ביקורתית. ברנקו וייס. אוחזר ב-28 בפברואר, 2021