חשיבה חישובית

Computational thinking
מושתתת על מושגי יסוד במדעי המחשב, אך כוללת גם ניתוח ופתרון בעיות וחשיבה אנליטית, היכולות להיות מיושמים בכל תחום.