טכנולוגיה להעצמת הלמידה

Technology-Enhanced Learning & Teaching
הוראה ולמידה בשילוב טכנולוגיות מרחוק או פנים אל פנים.